Értékelés

Az Európa Szívében Alapítvány által szervezett
költészeti verseny (VERS-NY-M) értékelése

A meghirdetett interaktív költészeti verseny elérte a célját. 365 verset és SMS –verset küldtek be a Kárpát-medencében élő magyar diákok. Az elektronikus szavazatok száma, egy-egy versenyző művét értékelő kiugróan magas szavazati szám mutatja, hogy az adott intézmény, település és az egész régió fiataljai különös figyelemmel kísérték a vetélkedést.

Van néhány olyan jellemző, amelyik sok mindent elárul a szerzőkről:

1. Életkorukból következően sokan a velük megtörtént eseményt (szerelmet, szerelmi csalódást) tematizálták. Megidézték édesanyjukhoz fűződő pozitív érzéseiket, a világ „értelmetlenségé”-ről született gondolataikat, többen - bizonyára a környező országokban élők - hitet tettek magyarságukról, a nemzethez tartozásról.

2. A versek jelentős része ütemhangsúlyos, kettő, három ütemből álló, gyakran páros rímre végződő sorokkal jelzi, hogy a költészettani és zenei alapélményük erre a formára épül. Néhány régies szóalak és a félmúlt használata mutatja, hogy a középiskolások igazában a 19. századi magyar költészetet tekintik alapnak.

3. Örvendetes, hogy az ütemhangsúlyos versek mellett vannak prózaversek, időmértékes versek. Nem egy esetben a szerző „ráírja” a versét Áprily Lajos és Weöres Sándor valamelyik művére. József Attila természetesen kitüntetett helyet foglal el az inspiráló momentumok között. Néhány pályázó hivatkozik rá, személyes sorsára (többször a költő élethelyzetéről korábban kialakított ideologikus tartalmú, a valóságnak nem megfelelő) tényekre. Ezek közül az Attilával című, A Dunánál alaphelyzetét újraíró vers különös figyelmet érdemel.

4. Minden generációnak új versnyelvet kell teremtenie. Az SMS használata alapvetően befolyásolja a személyközi kommunikációt, az így kialakított nyelvezet – valamilyen formában – hatással lesz a költészet nyelvére. Az Alapítvány által kiírt pályázat komoly teret és nyilvánosságot biztosít ennek az új beszédmódnak, ami az egyik versben is megjelent.

5. Látszik, hogy többen az utolsó pillanatban kapcsolódtak be a versenybe, a verset nem dolgozták ki, nem törekedtek arra, hogy a bennük bizonyára élő ambíciót kritikusan szemléljék. Ezért fordulnak elő ritmikai hibák, jelennek meg túlírt szövegek.


Budapest, 2014-06-12                                                                   Sipos Lajos